Կառավարման խորհուրդը

Գլխավոր խմբագիր: Umesh Prasad, BDS, MPhil
Հարգելի Խորհրդական: Ռաջեև Սոնի, բ.գ.թ.
Ստեղծագործական և թվային. Imran